Miyuki Seed Bead 11/0 apx.22g Chalk White Opaque image

Miyuki Seed Bead 11/0 apx.22g Red Opaque image

Miyuki Seed Bead 11/0 apx.22g Turquoise Green Opaque image

Miyuki Seed Bead 11/0 apx 22g Frosted Glazed/ Rainbow Pink Fuchsia Matte AB image

Miyuki Seed Bead 8/0 apx 22g Frosted Glazed/ Rainbow Light Rose Matte AB image

Miyuki Seed Bead 8/0 apx 22g Frosted Glazed/ Rainbow Pink Fuchsia Matte AB image

Miyuki Seed Bead 8/0 apx 22g Frosted Glazed/ Rainbow Yellow Mustard Matte AB image