Hide Filters      

Filter by Shape

Hill Beads


Czech Fire Polish Hill Bead 8mm Opaque Jet/Sunset Half image

Czech Fire Polish Hill Bead 8mm Opaque Jet/Brown Iris image

Czech Fire Polish Hill Bead 8mm Opaque Jet/Amber image

Czech Fire Polish Hill Bead 8mm Opaque Jet/Red Iris image

Czech Fire Polish Hill Bead 8mm Opaque Jet/Blue Iris image

Czech Fire Polish Hill Bead 8mm Opaque Jet/Green Iris image